Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Pre členov

Podpora kampane REZERVOVAŤ PRIAMO

Vážení hotelieri, reštauratéri, podnikatelia v cestovnom ruchu,


Zväz hotelov a reštaurácií SR spoločne s ďalšími hotelovými asociáciami v EU združenými v HOTREC spustil kampaň „Book direct- rezervovať priamo“. Hotelieri v Európe tak začali spoločne prezentovať rovnaké vizuály na podporu povedomia o možnostiach priamej rezervácie . Kampaň je dobrovoľná, a môže sa do nej zapojiť ktorýkoľvek hotelier alebo podnikateľ v cestovnom ruchu.

Zväz cestovného ruchu SR sa zaviazal dodržiavať a plniť poslanie Globálneho etického kódexu cestovného ruchu.

Šéf svetovej organizácie cestovného ruchu: Nestačí vyzerať dobre, musíte byť dobrí.

Slovensko ako vôbec prvú z krajín V4 navštívil najvyšší predstaviteľ svetovej organizácie cestovného ruchu. Generálny tajomník UNWTO Taleb Rifai sa 29. 10. 2014 v Bratislave stretol s predstaviteľmi Zväzu cestovného ruchu SR. Po rokovaniach o rozvoji turizmu na Slovensku pristúpili hlavní aktéri stretnutia Taleb Rifai a prezident ZCR SR Marek Harbuľák k slávnostnému podpisu pristúpenia ku Globálnemu etickému kódexu cestovného ruchu.

Biznis nám kazí priveľká regulácia

Prezident Zväzu hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky a šéf hotela Lux v Banskej Bystrici Patrik Bočkay pre HN:

ZHR SR participuje na projekte duálneho vzdelávania

V posledných dňoch rezonuje téma odborného vzdelávania a potreby kvalitnej odbornej prípravy pre prax a podnikanie na Slovensku. employees

Do projektu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania RSOV (Rozvoj stredného odborného vzdelávania) sa zapojil i Zväz hotelov a reštaurácií SR ako odborné profesijné združenie. Do pilotného projektu sme nominovali Hotelovú akadémiu Otta Brucknera v Kežmarku. V pondelok 17. 2. 2014 sa konalo predstavenie projektu zamestnávateľom priamo v priestoroch hotelovej akadémie. 

O čo vlastne ide?

Hotelieri žiadajú nižšiu DPH na služby v cestovnom ruchu

Autor: SITA, 6. októbra 2015 07:15

Zväz hotelov a reštaurácií upozornil, že zníženie sadzby DPH z 20 percent na 10 percent na vybrané potraviny zvýši stravovacím zariadeniam odvody dane z pridanej hodnoty.