Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Pre členov

Nový autorský zákon - výkon kolektívnej správy

Vážení členovia, 

v súvislosti s novým autorským zákonom, ktorý vstúpil do platnosti 1.1. sme požiadali OKS o foiciálne stanovisko k uplatňovaniu spoločného výkonu kolektívnej správy (tzv. one stop shop), vzhľadom na to že nový autorský zákon, túto alternatívu umožňuje.

oslovujúci list SOZA

oslovujúci list SLOVGRAM

O výsledku Vás budeme informovať.

Značku Kvalita z našich regiónov môžu dostať hotely aj reštaurácie

Marek Harbuľák pripomenul, že cestovný ruch zabezpečuje prácu v takých lokalitách Slovenska, kde iné priemyselné odvetvia nedokážu vytvárať nové pracovné miesta.

Zmeny v knihe ERP

Finančné riaditeľstvo vydalo v júli 2015 nové metodické usmernenie v súvislosti so zmenami pri uvádzaní údajov v knihe ERP s účinnosťou od 1.4.2015 a 1.7.2015. Ide o zmeny vo vzore knihy ERP v prílohe č. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. o ERP. Cieľom usmernenia je vyjasnenie a zjednotenie aplikovaného postupu v prípade aktuálne používaných kníh ERP.

Odpoveď ministra kultúry na výzvu hotelierov

Tu si môžete prečítať odpoveď Ministerstva kultúry SR na výzvu hotelierov na riešenie nevyhovujúceho stavu v oblasti autorskoprávnej ochrany z pohľadu používateľov diel.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...