Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Informácie o veľtrhoch 2018

Informácie  o výstavách a veľtrhoch pripravovaných Ministerstvom dopravy a výstavby SR v roku 2018.

Zoznam, záväzné prihlášky na veľtrhy a ďalšie relevantné informácie sú uverejnené na: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=216751