Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Ako sa stať členom - Garantovaný dodávateľ

Program „Garantovaný dodávateľ AHRS“ prispieva k budovaniu dodávateľsko-odberateľských vzťahov na báze kvality oboch zúčastnených strán v rámci členskej základne AHRS.

Kvalitu dodávaného tovaru zabezpečuje nielen dodávateľ, ale aj samotný hotel alebo reštaurácia vo vzťahu k svojim hosťom.

Cieľom programu je vytvorenie korektných a vzájomne výhodných vzťahov medzi dodávateľmi a členskými zariadeniami AHRS. AHRS tým plní jednu zo svojich úloh, poskytovať členom také služby, ktoré im prinášajú výhody, zjednodušujú a sprehľadňujú proces dodávateľsko-odberateľských vzťahov a vracajú im inou formou ich finančné prostriedky vložené do členstva.

Asociácia tvorí databázu Garantovaných dodávateľov, ktorá prináša členom AHRS výhody a záruky kvality pri využívaní služieb a produktov Garantovaného dodávateľa.

Dodávateľom -firmám ponúka výbornú príležitosť osloviť členov AHRS s ponukou svojich produktov na základe certifikátu Garantovaný dodávateľ AHRS, ktorý dodávateľ po tom, ako sa stane členom, obdrží.

Výhody programu

 • využiť priaznivé podmienky, ktoré poskytuje garantovaný dodávateľ
 • ponúknuť členom AHRS nadštandardné služby
 • uľahčiť dodávateľom ponuku kvalitných produktov v rámci členskej základne ZHR SR
 • ponúknuť dodávateľom prednostne výstavný priestor na prezentácie výrobkov, tovarov, služieb
 • počas stretnutí hotelierov (2x do roka) za zvýhodnený poplatok (vložné), ktoré platia všetci členovia
 • prezentácia dodávateľa s možnosťou preklikuť na jeho web stránku v databáze Garantovaných dodávateľov na internetovej stránke AHRS (www.ahrs.sk)
 • možnosť používania loga Garantovaný dodávateľ AHRS (obdrží dodávateľ po schválení za člena) na etiketách výrobkov, v propagačných materiáloch, reklame, na internetovej stránke dodávateľa.

Podmienky členstva v programe

 • dodávateľ dodáva tovar najmenej do 5 členských zariadení (presné názvy hotelov), minimálne 2 roky
 • dodávateľ predloží 5 referencií od členov ZHR SR,
 • deklaruje, že výrobky spĺňajú platné bezpečnostné a hygienické predpisy,
 • zaplatí členský poplatok  830,00 €, v prípade schválenia prihlášky za Garantovaného dodávateľa. Po 30.6. kalendárneho roka zaplatí polovičnú sumu - 415,00 €,
 • ponúkne členom AHRS špeciálne výhody, napr. zľava zo základného cenníka, bezplatné školenie personálu hotelov, množstevné zľavy, nadštandard v servisných službách atď.

Ako sa prihlásiť?Žiadateľ predloží vyplnenú prihlášku (k dispozícii na internetovej stránke zväzu) a zašle na sekretariát (poštou). V prihláške uvedie špecifikáciu tovaru, výhodu, ktorú ponúka členom AHRS a priloží 5 referencií od členov AHRS. Materiály posúdi a schvaľuje Prezídium zväzu. Tým nie je dotknuté právo pridruženého člena uchádzať sa o získanie certifikátu „Garantovaný dodávateľ AHRS“. V prípade, že dôjde k získaniu certifikátu pridruženým členom v priebehu roka, zaplatené členské sa do členského poplatku Garantovaného dodávateľa započítava.

Prezídium posudzuje:

 • referencie od 5 členov AHRS, ktoré využívajú produkty žiadateľa,
 • výhodu (nadštandardné služby atď.) pre členov AHRS,
 • deklaráciu o tom, že výrobky spĺňajú platné hygienické a bezpečnostné predpisy,
 • po roku prehodnotí Garantovaného dodávateľa u 5 členov AHRS a potvrdí jeho zotrvanie v kategórii Garantovaný dodávateľ.

Po rozhodnutí Prezídia obdrží dodávateľ certifikát a logo „Garantovaný dodávateľ AHRS“. Rozhodnutie Prezídia bude doručené žiadateľovi písomne.

V prípade, ak máte ohľadne členstva alebo vypĺňania prihlášky otázky, sme vám k dispozícii na:

t.č. 02/58 233 386 alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

 

PRIHLÁŠKU NÁJDETE TU.