Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Sadzobník členských poplatkov AHRS platný od 1.1.2015

Forma členstva:

 

trieda

fixná zložka

variabilná zložka*

zápisné**

Hotel / penzión/ motel/ botel/hotel garni

*

140,00 €

2,00 €

83,00 €

**

140,00 €

2,00 €

83,00 €

***

140,00 €

3,50 €

83,00 €

****

140,00 €

4,50 €

83,00 €

*****

140,00 €

5,50 €

83,00 €

*uvedená suma je za 1 izbu; **zápisné je jednorazový poplatok účtovaný pri vstupe do asociácie; Pri podaní členskej prihlášky v priebehu roka sa variabilná a fixná zložka vypočítajú alikvotnou čiastkou zostávajúcich mesiacov do konca kalendárneho roka. 

Kolektívny člen (viacero zariadení s 1 účtovnou jednotkou)***:

Do 500 izieb:

1. zariadenie

140,00 €

podľa príslušnej triedy

83,00 €

 

2. a ďalšie zar.

0,00 €

podľa príslušnej triedy

0,00 €

501-1000 izieb

1. zariadenie

140,00 €

zľava 20% z cenníka tried

83,00 €

 

2. a ďalšie zar.

0,00 €

0,00 €

1001 a viac izieb

1. zariadenie

140,00 €

zľava 40% z cenníka tried

83,00 €

 

2. a ďalšie zar.

0,00 €

0,00 €

*** Kolektívnym členom sa rozumie dve a viac zariadení so spoločnou účtovnou jednotkou. Kolektívnemu členovi je fixná zložka účtovaná za účtovnú jednotku, teda len raz. Variabilná zložka je účtovaná za každé zariadenie podľa počtu izieb a triedy príslušného zariadenia. Zľava pri vyššom počte izieb kolektívneho člena sa vzťahuje na variabilnú zložku a je uplatnená z celkovej variabilnej zložky kolektívneho člena. Pri podaní členskej prihlášky v priebehu roka sa variabilná a fixná zložka vypočítajú alikvotnou čiastkou zostávajúcich mesiacov do konca kalendárneho roka.

Reštaurácie

do 100 miest

140,00 €

1,00 €

83,00 €

nad 100 miest

140,00 €

0,50 €

83,00 €

Kolektívny člen- reštaurácia (viacero zariadení s 1 účtovnou jednotkou)**:

do 500 miest na sedenie:

1. zariadenie

140,00 €

podľa počtu miest- viď. vyššie

83,00 €

2. a ďalšie zar.

0,00 €

zľava 20% na miesto- viď. vyššie

0,00 €

nad 500 miest na sedenie:

1. zariadenie

140,00 €

podľa počtu miest- viď. vyššie

83,00 €

2. a ďalšie zar.

0,00 €

zľava 40% na miesto- viď. vyššie

0,00 €

Cateringové spol.

x

200,00 €

x

83,00 €

** Kolektívnym členom sa rozumie dve a viac zariadení so spoločnou účtovnou jednotkou. Kolektívnemu členovi je fixná zložka účtovaná za účtovnú jednotku, teda len raz.

Školy

150,00 €

0,00 €

83,00 €

Fyzické osoby 

50,00 €

0,00 €

83,00 €

Garantovaný dodávateľ*

830,00 €

0,00 €

83,00 €

Pridružený člen**

ostáva zachovaný doterajší ročný poplatok 415,00 €

*pri vstupe po 30.6. je členský poplatok pre nového člena 415,00€

**do programu Pridružený člen už nie je možné vstúpiť. 

Všetky ceny sú konečné a uvedené v EUR.  Nie sme platcom DPH.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...