Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Sadzobník členských poplatkov AHRS platný od 1.1.2023

 Sadzobník 1.1.2023