SOŠ gastronómie a cestovného ruchu Nitra

\| Vytlačiť \|

Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra

Škola sídli v mestskej časti Nitra - Chrenová. Žiaci majú k dispozícii telocvičňu, školskú jedáleň, odborné učebne. Škola je špecializovaná na študijné a učebné odbory spoločného stravovania a služieb v cestovnom ruchu. Žiaci majú možnosť voľby dvoch cudzích jazykov podľa záujmu. Na sa škole vyučuje anglický, nemecký, ruský a taliansky jazyk. Svoje jazykové zručnosti majú žiaci možnosť rozvíjať v záujmových krúžkoch a v zahraničných odborných stážach. Duálny systém vzdelávania na škole zatiaľ nemáme, ale naši žiaci vykonávajú odborný výcvikpre odbory kuchár a čašník, servírka v moderných gastronomických zariadeniach v Nitre. Žiakom zo študijného odboru služby v cestovnom ruchu zabezpečuje škola odbornú prax v cestovných kanceláriách, materských školách a na recepciách špičkových hotelov. Počas štúdia môžu žiaci získať certifikáty odborného zamerania, certifikáty o absolvovaní odbornej praxe v zahraničí a certifikáty SOPK pri ukončení štúdia. Žiaci sa zúčastňujú odborných súťaží, z ktorých mnohé sú na medzinárodnej úrovni. Za odbor kuchár -  Gastro Junior Brno, Súťaž vo varení Kórejských jedál ..., za odbor čašník, servírka - Nowaco Cup, St. Nicolaus Cup..., Súťaž v príprave kávy Praha, Gastro Junior Brno..., služby v cestovnom ruchu - Vitejte u nás, Mladý sprievodca, Top turistická destinácia. Na škole sa implementujú výsledky projektu INOVATEDU, priebežne prebiehajú projekty e-Twinnig, Erazmus plus. Škola spolupracuje s partnerskými školami v Čechách, Maďarsku, Nemecku a zabezpečuje výmenné pobyty študentov a zahraničné odborné praxe.  Absolventi sa môžu uplatniť v rôznych pracovných pozíciách v oblasti gastronómie a  cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí. Sú schopní samostatne podnikať. Mnohí študenti pokračujú v štúdiu na vysokej škole.

logo

Meno: Mgr. Alena Panisová  

Pozícia: riaditeľka školy

Telefón: 0903 600 360

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.       

Meno: PaedDr. Irena Šuchterová

Pozícia: zástupkyňa RŠ pre teoretické vyučovanie

Telefón: 0903 840 863

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Zoznam aktuálnych učebných a študijných odborov: 

študijný odbor/ 4 roky:1

• 6355 M služby v cestovnom ruchu: 86 žiakov
• 6444 K čašník, servírka: 63 žiakov
• 6445 K kuchár: 75 žiakov

učebný odbor/ 3 roky:

• 6444 H čašník, servírka: 50 žiakov
• 6445 H kuchár: 39 žiakov
• 6489 H hostinský, hostinská: nový UO

študijný odbor nadstavbové štúdium/ 2 roky:

• 6421 L spoločné stravovanie: 17 žiakov
• 6304 L podnikanie v remeslách a službách: 25žiakov

Uplatniteľnosť absolventov:

Naši absolventi pracujú v odbore doma i v zahraničí. Niektorí pokračujú v štúdiu na vysokých školách. Presnú evidenciu nesledujeme. Absolventi nás kontaktujú e-mailom, resp. osobne, a v nadväznosti usporadúvame besedy so súčasnými študentmi, čím ich zároveň motivujeme. 

Partneri:

Škola spolupracuje s partnerskými školami v Čechách, Maďarsku, Nemecku a zabezpečuje výmenné pobyty študentov a zahraničné odborné praxe.

Pracoviská pre cestovný ruch 

 • CK Aeolus
 • CK Sun Travel
 • Arriva
 • Happy Travel
 • Hotel Mikado
 • Hotel Agroinštitút
 • Hotel ABC
 • PKO
 • Hotel Oko
 • MŠ Piaristická
 • MŠ Za Humnami

    Pracoviská pre študijný kuchár - kuchárka,

        čašník - servírka 2017/2018

 • Reštaurácia DAB
 • ZLATÝ KĽÚČIK
 • Reštaurácia AGROINŠTITÚT
 • Internát MLADOSŤ
 • Internát BERNOLÁK
 • Reštaurácia OKO
 • HÁJOVŇA
 • RYBÁRSKA BAŠTA
 • Reštaurácia QUO-VADIS
 • Hotel AUTOJAS

2 3

 

 

\| Vytlačiť \|