Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Garantovaní dodávatelia

ROIN, s. r. o.

hygienické riešenia, hotelové vybavenie a kozmetika, vonný program, obaly

RHW s.r.o.

vírivky, sauny, hydroterapia a wellness

SORTEC EUROPE s.r.o.

Video riešenie Avemeo pre hotelovú TV, kongresovú navigáciu, LCD menuboard

VERY GOODIES

komplexné vendingové služby a riešenia pre všetky typy zákazníkov

Pridružení dodávatelia