Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Hotelová akadémia Humenné

Hotelová akadémia Humenné

Hotelová akadémia poskytuje stredoškolské štúdium ukončené podľa jednotlivých odborov maturitnou skúškou, výučným listom alebo aj maturitnou skúškou s výučným listom. Škola v posledných rokoch prechádza výraznou premenou. Postupne sa zbavuje klasických foriem vyučovania a stáva sa modernou školou, kde žiak nie je iba objektom učiteľovho pôsobenia, ale stáva sa významným a doceneným subjektom. Žiak je chápaný ako osobnosť, z čoho potom vyplýva individuálny prístup pedagógov k jeho osobitostiam a špeciálnym potrebám. Žiak má vytvorené podmienky, aby si nadobudnuté odborné vzdelanie ďalej dopĺňal ako absolvent na trhu práce alebo štúdiom na vysokej škole.

Absolvent školy je kvalifikovaný stredoškolsky vzdelaný pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov hotelierstva a spoločného stravovania. Je schopný samostatne podnikať v hotelových a reštauračných službách, vykonávať práce, súvisiace s riadením činnosti  prevádzky reštauračného stravovania, účelového stravovania a prechodného ubytovania.  Zvláda jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v zariadeniach spoločného stravovania pri bežných prevádzkach a pri slávnostných príležitostiach. Vie pripraviť odbytové strediská  a ovláda všetky práce spojené so stolovaním. Ovláda práce spojené s prípravou pokrmov, pozná zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vie odborne komunikovať so zákazníkom.

Aby škola zatraktívnila proces vzdelávania spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami a profesijnými organizáciami doma i v zahraničí.

logo

Meno:  Ing. Mariana Chudíková    

Pozícia:  riaditeľka školy

Telefón:  057/7752394

Email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Meno:  Ing. Juraj Moščák

Pozícia:  zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

Telefón: 057/7750337

Email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zoznam aktuálnych učebných a študijných odborov:

 • 6323 K hotelová akadémia: 144 žiakov
 • 6445 K kuchár: 56 žiakov
 • 6444 K čašník, servírka: 41 žiakov

Uplatniteľnosť absolventov:

foto1

 

Šk.rok 2014/2015 

Šk.rok 2015/2016

Počet všetkých absolventov školy v šk. roku

74

96

Počet absolventov, ktorí pracujú v SR  a v zahraničí

x

74

Počet absolventov prijatých na VŠ

16

14

Počet absolventov evidovaných na ÚPSVaR

x

8

Partneri:
foto3

 • Hotel Karpatia, Humenné              
 • Hotel Slovan, Tatranská Lomnica
 • Hotel Alibaba, Humenné
 • Kúpele Nový Smokovec
 • Reštaurácia Zerro, Humenné       
 • Eurohotel Laborec, Medzilaborce
 • Pizza Bowling, Humenné
 • Reštaurácia Premier, Humenné
 • Reštaurácia U poľovníka, Humenné

  

 

 

Projekty AHRS



NEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...