Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

O asociácii

Cieľ a predmet činnosti

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska je dobrovoľnou, nepolitickou, záujmovou a odbornou organizáciou, ktorej cieľom je obhajovať spoločné záujmy členských subjektov voči orgánom štátnej správy a iným organizáciám, zvyšovať ich profesionálnu prestíž, ovplyvňovať verejnú mienku a názory riadiacich orgánov cestovného ruchu v štátnej správe a samospráve na slovenské hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch.

Vzdelávanie

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska podporuje programy duálneho vzdelávania a informuje svojich členov o možnostiach zapojenia do programu. 

Zelený program

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska sa pripája ku iniciatíve (IHEI), ktorú Medzinárodná asociácia hotelov a Business-Ideasreštaurácií (IH&RA) nazvala Green Management.

Ide o iniciatívu organizovanú pod záštitou Charlesa princa Waleského a jej cieľom je podporovať aktivity hotelového priemyslu pre zlepšovanie životného prostredia znižovaním spotreby všetkých druhov energií, používaním technológií smerujúcich ku nižšiemu zaťažovaniu životného prostredia, znižovaním odpadu, znižovaním emisií. Nižšia spotreba znamená nižšie náklady.