Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

TS: Situácia v cestovnom ruchu je kritická

Bratislava, 12. 3. 2020

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska poukazuje na negatívne dopady koronavírusu na cestovný ruch. 

Situácia v cestovnom ruchu je kritická

Tlačová informácia 12. 3. 2020

Odvetvie cestovného ruchu je prvým na rane, ktoré pociťuje negatívne dopady reštrikcií a opatrení, ktoré obmedzujú pohyb ľudí. Bez ohľadu na počet zistených ochorení na Slovensku sa táto situácia dramaticky prejavuje v prudkom úbytku hostí, rušení pobytov, ale aj firemných, kultúrnych či iných spoločenských podujatí a to doslova zo dňa na deň. Ide o obrovské prepady, ktoré hotely a reštaurácie nie sú schopné nijakým spôsobom sanovať, no zároveň sa snažia vyjsť v ústrety hosťom a eliminovať aj ich škody, napr. zmenou stornovacích podmienok.

Generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií (AHRS) Marek Harbuľák uviedol: „Chcem ubezpečiť všetkých, že hotely a reštaurácie združené v asociácii, pristupujú k vzniknutej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 zodpovedne, nabádame na dodržiavanie všetkých opatrení prijatých krízovým štábom, úradom Hlavného hygienika SR. Záleží nám na tom, aby sa sme chránili zdravie zamestnancov a hostí.“

Cestovný ruchu je odvetvie, v ktorom viac ako 90 % tvoria malé a stredné podniky, nie nadnárodné korporácie s obratom v miliardách EUR. Zamestnáva viac ako 160 000 ľudí a obava AHRS je práve o budúcnosť 160 000 zamestnancov.

„Uvedomujeme si, že prvoradou prioritou kompetentných je chrániť zdravie a životy občanov SR. Chceme vyzvať súčasnú vládu, ale aj predstaviteľov politických strán a hnutí, ktoré zostavujú budúcu vládu, aby sa urýchlene začali zaoberať prípravou opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov v cestovnom ruchu, na ktoré najviac doplácajú malé a stredné podniky. Záleží nám na našich zamestnancoch, nechceme však pristúpiť k ich prepúšťaniu, chceme zabrániť ďalším negatívnym prejavom súvisiacich so šírením tohto ochorenia, ale sami tomu nedokážeme čeliť,“ dodal M. Harbuľák.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska dala spracovať aktuálny prieskum analytickej spoločnosti Comenius Analytica, s. r.o. Bratislava. Na otázky odpovedalo 150 respondentov - manažéri hotelov a reštaurácií na Slovensku a to od včerajšieho dňa 11. marca 2020 od 14.00 a dnes 12. marca 2020. Ako uviedol analytik Vladimír Bačišin: „Slovenské hotely očakávajú tento mesiac medzimesačný pokles tržieb o 47% oproti predchádzajúcemu obdobiu predchádzajúceho roka. V apríli očakávajú celkový výpadok 2 401 339 EUR.

Výsledky majú orientačný charakter, pretože nešlo o administratívne zisťovanie vo všetkých ubytovacích zariadeniach. Pri prepočte sa použil tzv. jednoduchý vážený priemer. Ak by sa využil daný model na všetky hotely a stravovacie zariadenia, straty by boli oveľa vyššie.

Z výskumu vyplýva, že prepad v hotelových a stravovacích zariadeniach bude závažným národohospodársky problémom a rébusom pre trh práce. Na ňom môže dôjsť v tomto segmente k poklesu. Dnes v cestovnom ruchu pracuje približne 160 000 ľudí. Na trhu práce môže táto situácia spôsobiť počtu zamestnancov o 80 000 až 100 000 ľudí.

Podľa AHRS úlohu vlády v tomto probléme vidí v tom, že by mohla v akútnych prípadoch použiť verejné financie na úplné, alebo čiastočnú sanáciu daného sektora. Svoju úlohu by mohli zohrať aj zdroje súkromných finančných inštitúcií, kde existujú tri mechanizmy. Prvým je reštrukturalizácia existujúcich úverov, druhým je poskytnutie výhodných pôžičiek do budúcnosti a tretím je skoré preplatenie poistiek komerčnými poisťovňami.

Podľa M. Harbuľáka sú hotely a reštaurácie pripravené prijať aj ďalšie opatrenia, ktoré pomôžu dostať situáciu späť do normálu za čo najkratšie obdobie. Je potrebné sledovať odporúčania Európskej komisie a opatrenia, ktoré sú prijímané v okolitých krajinách. „Za hotely a reštaurácie chcem zároveň zdôrazniť, že máme aj návrhy okamžitých riešení, ktoré výrazne pomôžu zamestnávateľov v cestovnom ruchu a nebudú záťažou pre štátny rozpočet. “

PRESS kontakt: Marek Harbuľák, + 421 911 262 177, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tlačová správa