Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

TS: O polovicu menej ubytovaných turistov za minulý rok, tento rok môže byť ešte horší

Podľa zverejnených údajov Štatistického úradu SR klesol v roku 2020 počet prenocovaní o 44,7%, čo spôsobilo pokles v tržbách o 46,4%, v porovnaní s rokom 2019. Najväčší pokles bol zahraničných turistov, ktorých počet prenocovaní v uplynulom roku klesol o viac ako 62%, čo predstavuje 3,9 milióna prenocovaní. Počet prenocovaní domácich turistov bol nižší o 35% ako v roku 2019 a to je viac ako 4 milióny prenocovaní. Celkový pokles počtu prenocovaní dosiahol 7,9 milióna prenocovaní.

Bratislava, 25. 2. 2021

Ubytovaní turisti sú dôležitým ekonomickým ukazovateľom, keďže tvoria až 70% tržieb v odvetví cestovného ruchu. Opatrenia prijaté v súvislosti s II. vlnou pandémie, akými sú zatvorené ubytovacie zariadenia, interiéry a exteriéry reštaurácií, zatvorené bazény či akvaparky, wellness centrá, ale i lyžiarske strediská spôsobujú, že situácia v cestovnom ruchu bude v roku 2021 ešte o niečo horšia, ako tomu bolo v roku 2020.

Slovensko zatiaľ nie je v hľadáčiku turistov. Záujem hostí počas letnej sezóny výrazne ovplyvní predovšetkým skutočnosť, že Slovensko nedokáže účinne bojovať s dôsledkami pandémie COVID-19. Zo spotrebiteľských prieskumov vyplynulo, že pri výbere destinácie na dovolenku, bude zohrávať najdôležitejšiu úlohu schopnosť krajiny, resp. destinácie, manažovať pandémiu COVID-19 a vakcinácia v danej destinácii.

Pretrvávajúce opatrenia v súvislosti s lockdownom, nedávajú podnikateľom a zamestnávateľom v cestovnom ruchu nádej na skoré otvorenie. Pokiaľ nebudú prijaté účinne opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, máme dôvodné obavy, že prijaté obmedzenia a zákazy poskytovania služieb cestového ruchu môžu pretrvávať až do začiatku letnej turistickej sezóny.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska spracovala predpokladaný vývoj počtu prenocovaní v roku 2021. Táto prognóza vychádza zo spotrebiteľských prieskumov v kľúčových európskych krajinách s tradične vysokým potenciálom turistov, na základe prieskumu a porovnania prijatých reštrikcií v európskych krajinách a prieskumoch medzi ubytovacími zariadeniami. AHRS očakáva pretrvávajúci pokles počtu turistov v roku 2021, čo spôsobí výrazný pokles v tržbách nielen v ubytovacích a stravovacích zariadeniach, ale aj v ďalších službách cestovného ruchu.

V porovnaní s rokom 2020 bude pokračovať menší záujem zahraničných turistov, čo sa prejaví v poklese prenocovaní o 70% v porovnaní s rokom 2019. Zo zahraničných turistov sa budeme spoliehať predovšetkým na českých a poľských turistov. Ani záujem domácich turistov nebude vyšší, práve naopak. V roku 2021 očakávame pokles počtu prenocovaní o 38%, čo predstavuje menej ubytovaní v porovnaní s rokom 2019 o viac ako 4,3 milióna. Počet prenocovaní tak v roku 2021 klesne o viac ako 8,7 milióna prenocovaní, čo je najhorší výsledok za posledných 23 rokov.

Kritickú situáciu spôsobenú pandémiou potvrdzujú aj údaje o vývoji tržieb podľa eKasa, podľa ktorých tržby v mesiaci január a február klesli v porovnaní s tržbami vo februári 2020 v ubytovacích službách o 90% a v prípade stravovacích zariadení o viac ako 70%. Dopady I. vlny pandémie potvrdzujú takmer 6 000 žiadosti o pomoc v schéme určenej pre cestovný ruch, a to vo výzve de minimis, za obdobie od apríla do októbra 2020. Suma vyčlenená na zmiernenie dopadov vo výške 100 miliónov EUR bude podľa doterajších informácií postačovať iba na vyplatenie pomoci za obdobie roka 2020. Zároveň je treba zdôrazniť, že napriek maximálnej snahe Ministerstva dopravy a výstavby SR, polovici žiadateľov doteraz nebola pomoc vyplatená. Vláda SR by mala bezodkladne rozhodnúť o vyčlenení ďalších prostriedkov na pomoc pre cestovný ruch. Zároveň pripomíname záväzok Vlády SR, ktorá si vo svojom programovom vyhlásení dala za úlohu vytvorenie novej agentúry na podporu cestovného ruchu. Práve v tejto dobe je viac ako žiadúce, aby agentúra bola zriadená čo najskôr, aby mohla urýchlene naštartovať všetky aktivity na podporu cestovného ruchu po jeho znovuotvorení.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska žiada Vládu SR a príslušné rezorty:

  • čo najskôr navýšila finančnú pomoc v schéme pre cestovný ruch,
  • schválila činnosť a zabezpečila finančné prostriedky pre novú agentúru na podporu cestovného ruchu,
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby vzhľadom na pretrvávajúci lockdown a predpokladaný vývoj v cestovnom ruchu, predĺžila termín splatenia odložených sociálnych odvodov do konca rok 2021,
  • Ministerstvo hospodárstva na upravenie podmienky vyplácania podpory nájmu tak, aby táto pomoc nebola podmienená súhlasom prenajímateľa,
  • Ministerstvo dopravy a výstavby SR, aby znížilo požiadavku poklesu tržby na 30% tak, ako to umožňujú pravidla poskytovania štátnej pomoci v zmysle Dočasného rámca, prehodnotilo a zvýšilo výšku pomoci predovšetkým za obdobia lockdownu, a zároveň prijalo opatrenia na výrazne zrýchlenie schvaľovania žiadostí a vyplácania pomoci.

Tlačová správa na stiahnutie - TU.

Grafická príloha na stiahnutie - TU.