TS: Hotely a reštaurácie sú poloprázdne kvôli omikron opatreniam

\| Vytlačiť \|

Po zmiernení opatrení na konci minulého a začiatkom tohto roka by sa mohlo zdať, že situácia v cestovnom ruchu sa postupne vracia do normálu. Situácia v hotelierstve a gastro segmente je však naďalej veľmi kritická.

Tlačová správa, Bratislava 15. 2. 2022

Viacero zariadení, napriek určitému uvoľneniu, dočasne zatvorilo svoje prevádzky a iné to zvažujú. Dôvodom sú pretrvávajúce obmedzenia vstupu do prevádzok a z toho vyplývajúci pokles záujmu. Rôzne možnosti štátnej pomoci, aj zníženie DPH na služby gastro, zostávajú zatiaľ nenaplnené, rovnako tak ďalšia podpora cestovného ruchu. To, že ide o vážne problémy, ktoré hotely a reštaurácie nezvládnu bez pomoci štátu, potvrdil aj najnovší prieskum Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska.

AHRS urobila začiatkom februára prieskum zameraný na vývoj tržieb a návštevnosti ubytovacích a stravovacích prevádzok klientami. Prieskum sa zameral na obdobie od januára do marca 2022, teda na obdobie, počas ktorého platia opatrenia prijaté v súvislosti s vlnou omikronu. Cieľom prieskumu bolo zistiť vývoj tržieb a dopady prijatých opatrení na návštevnosť hotelov a reštaurácií.

Prieskum potvrdil, že aj napriek otvoreniu hotelov v závere decembra 2021 a otvoreniu reštaurácií začiatkom januára 2022, sa situácia v gastro sektore a hotelierstve zásadne nezlepšila. Práve naopak. Viac ako 40% opýtaných prevádzok aj po uvoľnení opatrení a otvorení muselo svoje prevádzky znova zatvoriť. „Hlavným dôvodom zatvárania prevádzok je pokles dopytu a chýbajúci hostia“, uviedol Marek Harbuľák, prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska.

Až tri štvrtiny opýtaných manažérov prevádzok uviedlo, že v januári 2022 zaznamenali pokles tržieb o viac ako 40% v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. V mesiaci január dosiahlo 60% hotelov a penziónov vyťaženosť svojich kapacít do 20%. Len necelých 12% hotelov a penziónov malo obsadenosť vyššiu ako 40%, čo predstavuje úroveň, pri ktorej tržby zvyčajne pokryjú náklady.

Ako hlavné dôvody poklesu uvádzajú prevádzkovatelia meniace sa opatrenia, predovšetkým podmienky pre vstup hostí do prevádzok zariadení (51% prevádzkovateľov). Iba 12% z nich vidí ako hlavnú príčinu poklesu obavu hostí z možného nakazenia sa ochorením COVID- 19.

Hotelieri a gastro prevádzky pritom neočakávajú zlepšenie situácie ani vo februári a marci. Vývoj rezervácií a dopytov je stále veľmi nízky. Pobytové hotely a penzióny dúfajú, že jarné prázdniny a zmiernenie opatrení by mohli o niečo zvýšiť vyťaženosť ich kapacít. Pre absenciu zahraničných turistov a chýbajúce podujatia bude však situácia v mestských hoteloch aj vo februári a marci naďalej zlá.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska preto navrhuje, aby sa obdobie poskytovania štátnej pomoci - za súčasného nastavenia podmienok - rozšírilo na mesiace január až marec 2022. Ide predovšetkým o príspevok na udržanie pomoci v projekte Prvá pomoc, ako aj pomoc pre cestovný ruch, ktorú poskytuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Tlačová správa na stiahnutie - TU.

\| Vytlačiť \|