Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

TS: HORECA už viac nehorekuje – segment gastra a hotelierstva je pripravený na postcovidovú dobu a výzvy budúcnosti

V dňoch 17.-18. apríla sa uskutočnilo jarné stretnutie hotelierov, združených v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS). Zamestnávatelia z oblastí gastra a hotelierstva spoločne zhodnotili svoju činnosť v uplynulom období, a tiež vytýčili nové priority segmentu v tomto roku. Spoločne s predstaviteľmi štátu, samospráv, partnerských organizácií a s odborníkmi z praxe diskutovali o aktuálnych výzvach, ktorým aktuálne čelí svet HORECA, ako i o konkrétnych opatreniach, ktoré zabezpečia jeho rýchlejší reštart.

(V Bratislave, 18.5.2022)

Dvojdňová HORECA konferencia 2022 bola venovaná aktuálnym témam v segmente slovenského gastra, hotelierstva a cestovného ruchu. Zamestnávatelia na nej spoločne, okrem iného, bilancovali svoje fungovanie počas pandémie koronavírusu. Prezident AHRS, Marek Harbuľák v tejto súvislosti skonštatoval, že štátna pomoc podnikom skutočne pomohla prečkať najhoršie „pandemické“ časy: „Sprostredkované informácie o výbere DPH ukazujú, že pokles počtu podnikov s SK NACE kódom, ktorý prislúcha k ubytovacím a gastro službám, bol minimálny. Štátna pomoc, i napriek určitým výhradám k rýchlosti vyplácania, zamestnávateľom pomohla.“ To potvrdzuje i generálny riaditeľ Sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR, Tomáš Ondrčka: „Segmentu ubytovania a gastra sme zo schém štátnej pomoci doposiaľ vyplatili 95 miliónov eur. Ešte stále diskutujeme aj o možnosti čerpania pomoci za január a február tohto roka, práve v týchto mesiacoch totiž časť podnikov ešte stále zaznamenávala pokles tržieb o 25-50%. Zamestnávatelia z gastra a hotelierstva spoločne diskutovali aj o blížiacej sa letnej dovolenkovej sezóne. Počas nej síce očakávajú vyšší podiel zahraničnej klientely, predovšetkým zo susedných krajín Slovenska, avšak čísla podobné obdobiam z pred vypuknutia pandémie nepredpokladajú. Dôvodom sú vyššie životné náklady domácností, vojnový konflikt na Ukrajine i zmeny spotrebiteľského správania a preferencií turistov. „Predovšetkým slovenskí zákazníci v súčasnosti prehodnocujú výšku výdavkov na dovolenku a voľný čas, čo môže spôsobiť krátenie dovoleniek i menší počet prenocovaní,“ pokračuje Marek Harbuľák.

Ďalšou z kľúčových tém konferencie boli zmeny na trhu práce. V dôsledku pandémie koronavírusu a s ňou súvisiacou (ne)istotou stability pracovných miest zo sektoru HORECA v uplynulých rokoch odišli tisíce zamestnancov. Podľa údajov pracovného portálu Profesia.sk len v roku 2020 prácu v gastre ukončilo takmer 8 000 ľudí. „S akútnym nedostatkom pracovníkov bojujeme aj naďalej, o čom svedčí stále viac ako desaťtisíc voľných pracovných miest. Otázkou preto zostáva nielen to, ako obnoviť dôveru bývalých zamestnancov v prácu v týchto odvetviach no i to, kde a ako efektívne hľadať kvalifikovaných pracovníkov i nové talenty,“ vysvetľuje prezident AHRS. Požiadavky na schopnosti a zručnosti zamestnancov v sektore HORECA pritom výrazne mení i digitálna transformácia spoločnosti. Tá sa pritom v praxi nutne netýka len starších zamestnancov, no i kategórie takzvaných mileniálov. „Automatizácia a digitalizácia už o niekoľko rokov zasiahne každú druhú pracovnú pozíciu. Tie sa buď transformujú alebo zaniknú – najväčšie zmeny pritom očakávame pri pozíciách s vysokým podielom fyzickej práce. Príprava budúcich absolventov škôl, ale aj kvalitné celoživotné vzdelávanie zamestnancov budú zohrávať kľúčovú úlohu,“ zdôrazňuje Lucia Lednárová Dítětová, analytička spoločnosti Trexima.

Napriek tomu, že obsadiť voľné pracovné miesta by mohli aj odídenci z Ukrajiny, miera do akej v skutočnosti pomôžu nahradiť chýbajúcu pracovnú silu je otázna. Od vypuknutia vojnového konfliktu našlo v sektore HORECA uplatnenie už viac ako 500 Ukrajincov – napriek statusu dočasného útočiska ich však podľa prezidenta AHRS, Mareka Harbuľáka v praxi nebolo a stále ani nie je jednoduché zamestnať: „Narážame nielen na byrokraciu, no i na to, že uchádzači o zamestnanie deklarujú, že sa chcú domov vrátiť ihneď ako im to situácia umožní. Zároveň s touto prácou často nemajú žiadne skúsenosti. Musíme ich preto najskôr zaškoliť, a tento proces, v závislosti od typu práce, nejaký čas trvá.“ Mnohým odídencom v praxi komplikuje či dokonca znemožňuje nájdenie si zamestnania nedostatočné zázemie. Asociácia zdôrazňuje, že v tejto oblasti by im mal vhodné podmienky, vrátane starostlivosti o deti, zabezpečiť štát. „Od vypuknutia vojnového konfliktu improvizujeme ako vieme. Zopakovala sa situácia z obdobia pandémie – štát na túto situáciu nebol a ani po mesiacoch stále nie je pripravený, a ani schopný na vzniknutú situáciu pružne zareagovať, a to je chyba,“ konštatuje Michal Kaliňák zo Združenia miest a obcí Slovenska. Asociácia však oceňuje, že štát vyšiel v ústrety jej iniciatíve a spoločne s hoteliermi uľahčil odídencom získavanie osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré je pre prácu v gastre a hotelierstve nevyhnutné. „Úrad verejného zdravotníctva nám vyšiel promptne v ústrety a aktívne sa zapojil do zefektívnenia študijných materiálov pre odídencov. Tie tiež v značnom rozsahu preložil aj do ukrajinského jazyka. Získať zdravotný preukaz síce stále nie je jednoduché, no s aktívnou pomocou zamestnávateľov sa to dá,“ uzatvára prezident AHRS, Marek Harbuľák.

-- Koniec  tlačovej správy—

   

Marek Harbuľák

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: +421 911 262 177

Komunikačné oddelenie

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: +421 902 633 820

 
 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...