Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

TS: Energetická a inflačná kríza: HoReCa volá po efektívnej pomoci štátu, varuje, že hrozí masívne zatváranie hotelov a reštaurácií

Medziročné náklady na energie stúpli väčšine ubytovacích zariadení a gastro prevádzok už počas leta  viac ako dvojnásobne – vyplýva to z prieskumu Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS). Tá upozorňuje, že energetická a inflačná kríza môže byť čoskoro „konečnou“ pre množstvo prevádzok a vyzýva preto vládu, aby čo najskôr predstavila súbor podporných opatrení, ktoré zmiernia výrazné náklady podnikov, v krízových časoch pomôžu s udržaním zamestnanosti a minimalizujú tak negatívne dopady na podniky i domácnosti.

(V Bratislave, 14.9.2022)

Pandémia koronavírusu, akútny nedostatok zamestnancov, dlhodobo nízke mzdy a odchod pracovníkov do iných odvetví či výrazný pokles záujmu domácich i zahraničných turistov o služby na Slovensku – to sú len niektoré z problémov, ktorým posledné roky čelí sektor HoReCa. Ubytovacie zariadenia a gastro prevádzky navyše už niekoľko mesiacov ťažko skúša aj energetická a inflačná kríza. Medziročne, v období od mája do júla tohto roka, vzrástli  podnikom náklady na energie viac ako dvojnásobne (+133%). Napriek tomu, že takmer polovica zariadení a prevádzok, v rámci šetrenia, svoju spotrebu energií čiastočne okresala, masívny a skokový nárast nákladov podniky nie sú schopné premietnuť do konečných cien. „Podiel nákladov na energie v pomere k obratom prevádzok medziročne stúpol o 12,5%. Ak by sme celé toto navýšenie preniesli do cien služieb, dopyt by značne klesol a jednoducho by sme prišli o zákazníkov a tržby,“ vysvetľuje prezident AHRS, Marek Harbuľák.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že takmer polovica prevádzok od svojho dodávateľa energií nedostala žiadny cenový návrh ani zmluvu na nové obdobie. Súvisí to s avizovaným znížením portfólia dodávateľov, ktorí v súčasnej situácii nedokážu nakúpiť energie pre všetkých doterajších zákazníkov. Takmer štvrtina opýtaných hotelierov a majiteľov gastro prevádzok už počas leta nemala inú možnosť a pristúpila k takzvanému spotovému nákupu energií. Ten je však, z hľadiska plánovania nákladov a cenotvorby, pre ubytovacie a reštauračné zariadenia značne nevýhodný. „V súčasnej situácii nie je vôbec možné odhadnúť, akú faktúru za energie na konci mesiaca dostanete. Hovoríme o náraste rádovo v stovkách percent – nezriedka ide o päť až šesťnásobok toho, čo prevádzky platili vlani. Hotelové zariadenia dnes nedokážu efektívne nastaviť cenu a predávať pobytové balíky na jeseň či zimu. Reštaurácie by zase museli prepisovať ceny jedál v menučkách každý týždeň, čo je absolútne nepredstaviteľné,“ pokračuje Harbuľák.

HoReCa sektor sa navyše ešte stále nevyrovnal s dopadmi pandémie. Zamestnávatelia majú aj naďalej problémy s hľadaním zamestnancov. Hlavnou príčinou sú, podľa Harbuľáka, dlhodobo nízke mzdy. Tie súvisia, okrem iného, aj s vysokým podielom zamestnancov s nízkou kvalifikáciou, ktorí v oblasti hospitality pracujú. Nejde pritom len o fenomén Slovenska, ale aj iných európskych krajín. „Napriek tomu, že platy v ubytovacích a stravovacích službách pred pandémiou výrazne rástli,  počas nej došlo k viditeľnému poklesu. Napriek snahe zamestnávateľov nie je reálne, aby v súčasnej situácii platy zvyšovali.  Rast miezd v hotelierstve a gastronómii, na rozdiel od iných odvetví, stagnuje a rozdiely sa neustále zvyšujú, čo pravdepodobne už čoskoro spôsobí ďalší odliv zamestnancov do iných sektorov. Nedostatok zamestnancov tak pocítime ešte viac,“ konštatuje prezident AHRS.

Asociácia upozorňuje, že kľúčovú úlohu zohráva systémová pomoc zo strany štátu. Daňový a odvodový systém v súčasnosti znevýhodňuje služby, ktoré si vyžadujú vysoký podiel ľudskej práce. Zamestnávatelia združení v AHRS preto vyzývajú vládu, aby čo najskôr predstavila súbor opatrení, ktoré minimalizujú negatívne dopady energetickej krízy na podniky. Hotelieri a majitelia gastro prevádzok sa už v tejto veci obrátili aj na príslušné ministerstvá a predstavili im vlastný návrh. Odporúčajú napríklad dočasné zníženie sadzby DPH pre všetky služby cestovného ruchu na 10%, zrušenie daní a odvodov za prácu počas víkendov a sviatkov či zavedenie plošných opatrení, ktoré zabezpečia zníženie cien energií na primeranú úroveň pre všetkých podnikateľov a zamestnávateľov, prípadne kompenzácie v zmysle Dočasného rámca EK. „Všetky tri návrhy predstavujú efektívnu a adresnú pomoc pre zamestnávateľov v segmente hotelových a reštauračných služieb. V mnohých krajinách sú overeným spôsobom ako prekonať krízové obdobia, ktorým v súčasnosti čelíme. Cestovný ruch čelí nielen energetickej a inflačnej kríze – čoskoro sa k nim pridá aj spotrebiteľská vo forme poklesu návštevnosti a nižších tržieb. Práve služby v oblasti HoReCa sú prvé, ktoré si ľudia zo svojich zoznamov, v rámci šetrenia, vyškrtnú. Štát by nemal zabúdať, že okrem pomoci občanov sú tu aj podniky. Jedine vhodné podmienky im umožnia prežiť a prispievať tak svojim podielom do štátneho rozpočtu,“ uzatvára prezident AHRS.

ENERGETICKÁ KRÍZA - Opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov v segmente HORECA

 

-- Koniec  tlačovej správy—

   

Marek Harbuľák

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: +421 911 262 177

Komunikačné oddelenie

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: +421 902 633 820