Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Hotelierom stále chýbajú hostia

Viac ako dve stovky hotelierov, vystavovateľov a profesionálov z cestovného ruchu sa 13. -14. mája 2014 stretlo v hoteli Grand Jasná na jarnej konferencii Zväzu hotelov a reštaurácií SR, aby načerpali novú inšpiráciu a diskutovali o pálčivých problémoch odvetvia.

Účastníkov konferencie privítal novozvolený prezident zväzu Patrik Bočkay, ktorý vo svojom príhovore ocenil intenzívnu komunikáciu s rezortným ministerstvom, ktorá prebiehala v minulom roku pri tvorbe zásadných legislatívnych opatrení. Zdôraznil, že v nasledujúcom období bude dôležité, aby sa úlohy zadefinované v prijatej stratégii rozvoja cestovného ruchu začali napĺňať, pričom zopakoval záujem zväzu aktívne pomáhať v ich napĺňaní. 

Úvod konferencie patril predstaviteľom štátnych inštitúcii, ktoré majú v gescii oblasť cestovného ruchu. Štátny tajomník MDVRR SR František Palko poukázal na pozitívne čísla rastu cestovného roku v minulom roku, ktorý bol z pohľadu počtu turistov (viac ako 4 milióny) druhým najlepším v histórii.

Celú tlačovú správu nájdete tu. 

IMG 0849

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...