Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

WellTo

Konzultačný workshop WellTo

Konzultačný workshop v oblasti odborného vzdelávania sa uskutočnil 28. 11. 2019 v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline.

WellTo - Rozvoj zručností v oblasti wellness turizmu

Hlavné zistenia vo výskumnej fáze projektu

Výskum v teréne, ktorý bol súčasťou implementačnej fázy projektu WellTo vyvrcholil pracovným stretnutím jeho partnerov, ktoré sa uskutočnilo v bulharskej Sofii 16. januára 2019.

WellTo - všetko o projekte

Projekt je realizovaný prostredníctvom programu Erasmus +, v oblasti KA3 – Support for Policy Reform